เคยทำแท้งเลี้ยงกุมารทองได้หรือไม่

เคยทำแท้งเลี้ยงกุมารทองได้หรือไม่