การบูชาควายธนู วัวธนู

การบูชาควายธนู วัวธนู

การบูชาควายธนูและวัวธนู ควายธนูมีมาคู่สังคมไทยมายาวนาน

บ้างก็ใว้เฝ้าบ้านเรือนบ้างก็ใว้เพื่อทำร้ายศัตรู แต่ควายและวัวธนูนั้นก็มีทั้งที่ดีและร้ายเหมือนกัน

   วัวธนูบางที่สร้างเพื่อการเฝ้าบ้านเรือนคุ้มครองเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่ส่งผลร้ายต่อผู้บูชาเลย สำหรับคนเล่นของ เลี้ยงกุมาร และอื่นๆควรมีติดบ้านติดตัวใว้เพราะถือเป็นการแก้คุณไสยอย่างหนี่งซึ่งดีเลิศ

    ไม่ว่างไปตามงานศพ หรือวัด ป่าช้า จนถึงการเดินทางต่างๆมีติดรถติดตัวติดบ้านก็จะเกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยไสยศาสตร์ในปัจจุบัน 

   หลายท่านคงสงใสว่า กุมารทอง แพ้วัวธนูหรือไม่ ? ตอบก็มีผลบ้างในกุมารพรายที่จะแพ้กำลังของควายหรือวัวธนู แต่กุมารทองสายเทพคงมีอำนาจมากกว่าควายหรือวัวธนูก็ขึ้นอยู่กับพละกำลังของกุมารทองนั้นๆด้วย แต่ไม่ใช่ว่ากุมารจะเลี้ยงในสถานที่เดียวกันไม่ได้ เพราะกุมารทองบางรุ่นบางวัดก็ได้สร้างกุมารทองขี่วัวธนูและขี่ควายธนูออกมาเหมือนกัน เพื่อให้กุมารและควายนั้นช้วยกันดูแลรักษาบ้านเรือนและเรียกทรัพย์เตือนภัยไปในตัว

   ควายธนูบางที่ก้ปลุกเสกเพื่อการดีควายหรือวัวธนูสายขายมนต์ขาวเหล่านี้จะทราบได้ถึงพลังงานสีดำหรืออันตรายก็จะกำจัดออกไปแต่หากเป็นดวงจิตที่ดีเช่นกุมารทองที่เราเลี้ยงอยู่ ควายจะไม่ทำอันตรายต่อพลังงานที่เป็นคุณต่อตัวเราอย่างแน่นอนที่สุด 

   ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำควายหรือวัวธนูเข้าบ้านนั้นต้องตั่งชื่อให้โคและควายธนูนั้นๆรวมถึงการขออณุญาติพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยรวมถึงแนะนำคนในบ้านและกุมารต่างๆให้ควายหรือวัวธนูนี้ได้ทราบดวงจิตกุมารนางกวักและอื่นๆรวมถึงคนในบ้านอีกด้วย

    ควรตั่งชื่อให้พระโค วัวธนู ควายธนูหรือไม่ ตอบ ควรตั่งชื่อให้และชื่อนั้นนิยมใช้ชื่อที่มีพลังเช่น  มหาอำนาจ พลังโค พลัง ควายทมิฬ เป็นต้น

 

อาหารที่ใช้บูชาวัวธนู มีหลายอย่าง ถ้าอย่างง่ายคือวางน้ำปล่าวก็ได้ หรือจะถวายพวกถั่ว, งา ,ข้าวสาร ,ข้าวเปลือก,หญ้าสด,หรือ หญ้าแห้งเสก สำหรับหญ้าแห้งเสกเราก็วางใว้โดยไม่ต้องถวายอีกต่อไปครับ 

หรือไม่สะดวกตั่งของก็ให้เน้นทำบุญอุทิศให้เขาแทนการถวายได้ครับ ตั่งตามสะดวก อาทิตย์ละครั้งก็ได้